BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang dapat dipahami dengan “cara” tertentu. Oleh karena itu pengertian sejarah terkait dengan masa silam pengalaman manusia dalam berbagai segi kehidupan, seperti : ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan, yang merefleksi pada kehidupan masa kini. Dengan demikian, sejarah selain memusatkan pada masa silam pengalaman manusia, juga pada masa kini pengalaman manusia. Dengan perkataan lain, sejarah mencoba memahami perkembangan pengalaman manusia dari dulu sampai sekarang.

B.     Rumusan Masalah

1.      Sejarah Islam di Sumatera

2.      Sejarah Islam di Jawa

3.      Sejarah Islam di Maluku

4.      Sejarah Islam di Kalimantan

5.      sejarah Islam di Sulawesi

6.      Sejarah Islam di Nusa Tenggara

 BAB II

PEMBAHASAN

 A.    Islam di Sumatera

1.      Sejarah Islam di Aceh

Berdasarkan Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh yang berlangsung di Banda Aceh pada tahun 1978, dinyatakan bahwa kerajaan Islam pertama adalah Perlak, Lamuri, dan Pasai.

Masa kerajaan Islam merupakan salah satu dari periodesisasi perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini karena lahirnya kerajaan Islam yang disertai berbagai kebijakan dari penguasanya saat itu sangat mewarnai sejarah Islam di Indonesia. Terlebih-lebih, agama Islam juga pernah dijadikan sebagai agama resmi negara / kerajaan pada saat itu.

2.      Kerajaan Islam di Aceh

silahkan download disini

Iklan